Doç. Dr. Eyüp Sabri KALA

Hukuk Müşavirliği V.

Doç. Dr. Eyüp Sabri KALA
Doç. Dr. Eyüp Sabri KALA

Hukuk Müşavirliği V.

Biyografi

1970 yılında Ankara’da doğdu. İlk okuldan itibaren öğrenimini İstanbul’da gördü. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden  mezun oldu. İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Siyaset Anabilimdalı’nda başladığı Yüksek Lisans eğitimini 1994’te bitirdi. Aynı Enstitüde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilimdalı’ndaki Doktora eğitimini 2000 yılında tamamlayarak Doktor ünvanını aldı. 1994 – 2000 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde  Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2001 – 2010 yılları arasında serbest avukatlık, hukuk müşavirliği ve yöneticilik yaptı. 2011 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Hukuk Müşaviri olarak göreve başladı. 2012 – 2014 yılları arasında üniversitede Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü. 2013’te Hukuk Fakültesi’nde Yardımcı Doçentlik, 2022 yılında Doçentlik kadrosuna atandı. Üniversitede halen öğretim üyesi ve hukuk müşaviri olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
2000
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İstanbul Üniversitesi

Doktora

1994
Sosyal Siyaset
İstanbul Üniversitesi

Yüksek Lisans

1992
Hukuk Fakültesi
İstanbul Üniversitesi

Lisans

Akademik Unvanlar
2013
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Kamu Hukuku

Yardımcı Doçent

1994
Sakarya Üniversitesi

Araştırma Görevlisi

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri
 • Mihrişah Valide Sultan Vakfı (Kurumları, Hayır Hizmetleri ve Akarları)
 • Sultan III. Selim Han Vakfı (Hayır Kurumları, Hizmetleri, Akarları)
 • Sineperver Ayşe Valide Sultan, Nakşidil Valide Sultan ve Perestû Kadın (Valide Sultan) Vakıfları (Kurumları, Hayır Hizmetleri ve Akarları)
Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Diger Makaleler
Bildiri
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 • Ord. Prof. Dr. Mehmed Fuad Köprülü'nün Vakıflar Alanındaki Çalışmaları
 • "Geleceğin Dünyasında Vakıflar ve Sivil Toplum", Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu, 1-2 Aralık 2018, Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi
 • Diger Bildiriler
 • Fatih ve Vakıf (Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı)
 • Medeniyetimizde Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Vakıflar
 • Vakıflar ve Sivil Toplum
 • Ahmet Yesevi ve Vakıf Medeniyeti
 • Osmanlı Dönemi Hanım Sultan Vakıfları ve Sosyal Politika Uygulamaları, Vakıf Kuran Kadınlar Sempozyumu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 2018
Kitaplar
 • Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • Diger kitaplar
 • İstanbul Külliyatı -I İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul Esnaf Tarihi - 1 (1742 – 1763) (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Külliyatı –II İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul’da Sosyal Hayat -1 (1742 – 1755) (Yayın Kurulu Üyesi
 • İstanbul Külliyatı – III İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul Ticaret Tarihi -1 (1742 – 1779) (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Külliyatı – IV İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul tarih Tarihi -1 (1743 – 1757) (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Külliyatı – V İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul Vakıf Tarihi -1 (1742 – 1764)
 • İstanbul Külliyatı – VI İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul Finans Tarihi -1 (1742 – 1792) (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Külliyatı – VIII İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul Esnaf Tarihi -2 ((1764 – 1796) (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Külliyatı – IX İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul’da Sosyal Hayat -2 (1757 – 1766) (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Külliyatı – X İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul Tarım Tarihi -2 (1757 – 1764) (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Külliyatı – XI İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul Ticaret Tarihi -2 (1779 – 1858) (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Külliyatı – XII İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul Vakıf Tarihi -2 (1764 – 1814) (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Külliyatı – XIII İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul Finans Tarihi -2 (1787 – 1810) (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Külliyatı – XIV İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul Esnaf Tarihi -3 (1794 – 1835) (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Külliyatı – XI İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul’da Sosyal Hayat -3 (1765-1787) (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Külliyatı – XVI İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul Tarım Tarihi -3 (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Külliyatı – XVII İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul Vakıf Tarihi -3 (1814 – 1913) (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Külliyatı – XVIII İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul Finans Tarihi -3 (1810–1847) (Yayın Kurulu Üyesi
 • İstanbul Su Külliyatı - XV İstanbul Şer'iyye Sicilleri Mâ-i Lezîz Defterleri 6 (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Su Külliyatı - XVI İstanbul Şer'iyye Sicilleri Mâ-i Leziz Defterleri 7 (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Su Külliyatı - XVII İstanbul Şer'iyye Sicilleri Mâ-i Leziz Defterleri 8 (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Su Külliyatı - XVIII İstanbul Şer'iyye Sicilleri Mâ-i Leziz Defterleri 9 (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Su Külliyatı - XIX İstanbul Şer'iyye Sicilleri Mâ-i Leziz Defterleri 10 (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Su Külliyatı - XXI Vakıf Su Defterleri Halkalı Suları 1 (1837-1905) (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Su Külliyatı - XXII - Vakıf Su Defterleri - Halkalı Suları 2 ( 1843 -1913 )(Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Su Külliyatı - XXVII Vakıf Su Defterleri Su Keşif Defteri 1 1842 - 1862) (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Su Külliyatı - XXIX Vakıf Su Defterleri Su Keşif Defteri 3 (1862 - 1976) (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Su Külliyatı - XXX Vakıf Su Defterleri Boğaziçi ve Taksim Suları 1 (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Su Külliyatı - XXXI Vakıf Su Defterleri Boğaziçi ve taksim Suları 2 (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Su Külliyatı - XXXII Vakıf Su Defterleri Su Tahrirleri (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Su Külliyatı - XXXIII Vakıf Su Defterleri Suyolcu 2 (Yayın Kurulu Üyesi)
 • İstanbul Su Külliyatı - XXXIV Vakıf Su Defterleri Suyolcu 3 (Yayın Kurulu Üyesi)
Projeler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Arşiv Yönetim Sistemi (VAYS) Projesi: Proje ihalesinden önce arşiv sisteminin projelendirilmesi safhasında sistemin kurgulanması çalışmalarında bulunulmuştur. İhale sonrasında kontrol süreci içerisinde belgelerin toplanması, tasnifi, veri tabanı olarak hazırlanması süreçlerinde ve denetim ekibi içerisinde yer alınmıştır
 • Sivil Toplumda 5N1K Projesi: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje desteğiyle Ensar Vakfı tarafından yürütülen proje kapsamında Bosna Hersek, Makedonya ve Kazakistan'da Üniversite ve vakıflarda, sivil toplum, vakıflar ve vakıf medeniyeti konularında seminerler verilmiş, tebliğler sunulmuştur.
 • Bosna Hersek'te Vakıf Mührü Projesi: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akbaraba Topluluklar Başkanlığı'nın desteği, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bosna Hersek Vakıflar Müdürlüğü'nün proje ortaklığıyla yürütülen projede, Proje Yöneticiliği yapılmıştır.
 • Ahmet Yesevi'den Günümüze Türkiye - Kazakistan Medeniyet Köprüleri Projesi: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın desteğiyle, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Ensar Vakfı'nın proje ortaklığıyla yürütülen projede, proje yöneticiliği yapılmıştır.
Dersler
Verdiği Dersler
Sınıf Ders Adı Program Fakülte
3 Vakıf Hukuku Hukuk Hukuk Fakültesi
1 Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku Hukuk Hukuk Fakültesi
- Vakıf Hukuku Uygulamaları Kamu Hukuku Sosyal Bilimler Enstitüsü
İletişim
 • AdresZeyrek Mah. Büyükkaraman Cad. No:53 Fatih / İstanbul - Rektörlük
İletişim Formu